Pokročilejší nastavení

Ve sphere.ini se však dá nastavit více věcí a my si je zde vypíšeme...
Listing The Sphere - registrace Vašeho Sphereserveru
Toto nastavení se používá pro zaregistrování Vašeho serveru mezi ostatní shardy. Nastavení není povinné.
REGPASS - heslo Vašeho serveru pro zaregistrování
REGISTERSERVER - adresa serveru, na kterém se chcete registrovat. Standartně se používá menace.ne.mediaone.net
NOTES - popis serveru pro registraci
LANG - primární jazyk Vašeho serveru

In Game Environment - nastavení v herním prostředí
LIGHTDAY - intenzita světla ve dne, 0= nejsvětlejší - 19 = nejtmavší. U T2A clinetů je možno nastavit tmavost až na 30
LIGHTNIGHT - intenzita světla v noci
DUNGEONLIGHT - nastavení světla pro dungeony
GAMEMINUTELENGHT - délka jedné minuty ve hře, standartně 60
ARRIVEDEPARTMSG - zapnutí nebo vypnutí zpráv o připojení a odpojení hráčů ve hře (0=ne, 1=ano)
NOWEATHER - zapnutí/vypnutí deště a sněhu ve hře (0=ne, 1=ano)
CHARTAGS - zapnutí/vypnutí přívlastku [NPC] u NPC postav (0=ne, 1=ano)

In Game Physics - fyzikální vlastnosti
STAMINALOSSATWEIGHT - nastavení ubývání staminy při chůzi, závislé na váze
RUNNINGPENALTY - procentuální zvýšení váhy při běhu
BANKMAXITEMS - maximální počet itemů v bance
BANKMAXWEIGHT - maximální váha itemů v bance
FLIPDROPPEDITEMS - zapnutí/vypnutí otáčení předmětu při položení na zem (0=ne, 1=ano)
AUTONEWBIEKEYS - zapnutí/vypnutí newbie klíčů (0=ne, 1=ano)
PLAYERGHOSTSOUNDS - zapnutí/vypnutí zvuků ducha při úmrtí hráče (0=ne, 1=ano)
CLIENTLINGER - nastavení doby pro zmizení hráčské postavičky po odlogování
HITPOINTPERCENTONREZ - procentuální nastavení obnovení HP po oživení hráče
MAXBASESKILL - nastavení základního součtů skillů
REGEN1 - čas v sekundách pro obnovování many
REGEN2 - čas v sekundách pro obnovování staminy
REGEN3 - čas v minutách pro potravinovou regeneraci

In Game NPC control - nastavení pro NPC postavy
VENDORMAXSELL - maximální počet itemů které vendor prodá najednou
MONSTERFEAR - nastavení strachu u monster, některé při zranění utečou (0=ne, 1=ano)
MONSTERFIGHT - nastavení zda monstra budou útočit na sebe navzájem (0=ne, 1=ano)
NPCTRAINMAX - maximální počet bodů skillu, které NPC hráče může naučit
NPCTRAINPERCENT - maximální procentuální nastavení výuky od vendorů

In Game Magic - magie ve hře
WOPPLAYER - zapnutí/vypnutí zobrazování vyvolávaných kouzel (0=ne, 1=ano)
WOPSTAFF - to samé nastavení, ale pro GM a Councily (0=ne, 1=ano)
REAGENTLOSSFAIL - nastavení zda mají mizet reagenty i při pokazení kouzla (0=ne, 1=ano)
REAGENTSREQUIRED - zapnutí/vypnutí potřeby reagentu pro kouzlení (0=ne, 1=ano)
EQUIPPEDCAST - zapnutí/vypnutí vyvolávání kouzel které hráč vlastní, nebo jakýchkoli (0=ne, 1=ano)
MAGICUNLOCKDOOR - nastavení výše skillu lockpicking pro odemčení magicky zamčených dveří

In Game Decay - prodlevy ve hře
CORPSENPCDECAY - čas v minutách pro zmizení těla NPC
CORPSEPLAYERDECAY - čas v minutách pro zmizení těla hráče
DECAYTIMER - čas v minutách pro mizení itemů ze země

Account Policy - nastavení accountů
ACCAPP - způsob založení accountu
REQUIREEMAIL - nastavení, je-li potřeba zaslání e-mailu (0=ne, 1=ano)
MINCHARDELETETIME - nastavení po jaké době je možné smazat založenou postavu
MAXCHARSPERACCOUNT - maximální počet postav na account
GUESTSMAX - maximální počet guest hráčů
CLIENTMAX - maximální počet hráčů

Criminal Fame Karma Murder System
SNOOPCRIMINAL - čas na jak dlouho bude hráč ciminal pro NPC a ostatní hráče
PLAYERNEUTRAL - nastavení výše karmy pro flag neutral
MURDERDECAYTIME - čas pro zobrazení statu murder
MURDERMINCOUNT - počet zabitých hráčů pro status murderer
CRIMINALTIMER - čas v minutách pro označení hráče statusem criminal
GUARDLINGER - doba v minutách, po kterou se stráže budou pohybovat ve hře po oběvení
GUARDSINSTANTKILL - instatn kill pro guardy (0=ne, 1=ano)
HELPINGCRIMINALSISACRIME - zapnutí/vypnutí zobrazování statusu criminal po pomoci červenému/šedému/neutral charakteru (0=ne, 1=ano)
LOOTINGISACRIME - nastavení zobrazení statu criminal po lootování modré postavy

Game Save - ukládání hry
SAVEBACKGROUND - zapnutí/vypnutí savu na pozadí pro TUS svět a accounty (0=ne, 1=ano)
SAVEPERIOD - čas v minutách jak často se má svět ukládat
BACKUPLEVELS - počet záloh savu

Logging - připojení
VERBOSE - Verbose mod (0=ne, 1=ano)
LOGMASK - zaznamenávání údálostí ze hry do LOG souboru
HEARALL - zobrazování řeči hráčů v konzoli serveru

Debug and Optimization
Zde si nejsem jistý všemi nastaveními, každopádně je doporučováno neměnit toto nastavení, takže si jich ani nebudeme všímat :)

Webpages - webové stránky
WEBPAGESRC - umístění vzoru status stránky
WEBPAGEFILE - umístění status stránky pro uložení
WEBCLIENTLISTFORM - formát zobrazování připojených hráčů
WEBSERVERLISTFORM - formát zobrazování statusu serveru
WEBPAGEUPDATE - čas updatování stránek serveru

Autor: Sandal