Nastavení SPHERE INI

Velká spousta lidí má problémy s rozjetím Sphere na svém lokálním disku. Problém v naprosté většině případů
spočívá ve špatně nakonfigurovaném souboru SPHERE.INI ve vašem adresáři SPHERE. Jeho konfigurace neni nijak
složitá, problémy vám můžou dělat pouze popisy jednotlivých položek. Ten kdo zvládá dobře angličtinu, jistě
tento návod potřebovat tak úplně nebude ale někdy člověk neví, k čemu jaký příkaz je a tak jsem vám udělal
víceméně kompletní popis tohoto souboru.
Doufám, že vám pomůže s nakonfigurováním vaší SPHERE a úspěšném tréningu GM dovedností či hraní na vašem lokálním disku.

SPHERE.INI - popis nastavení

ADMINEMAIL
Format: ADMINEMAIL
File: SPHERE.INI
Popis: ADMINEMAIL=admin@váš_mail.cz
ARCHERYMINDIST

ARRIVEDEPARTMSG
Popis: zpráva která se hráči zobrazí při nalogování

AUTONEWBIEKEYS
Popis: nastaví klíče jako newbie

BACKUPLEVELS
Popis: nastaví počet záloh/savu > 7

BANKMAXITEMS
Popis: Nastaví maximální počet itemů v bance

BANKMAXWEIGHT
Popis: Nastaví maximální váhu banky v kamenech

BLOODCOLOR
Popis: Nastaví jkou barvu má mít krev
Možno: individual BLOODCOLOR

CLIENTLINGER
Popis: Nastaví, jak dlouho má zůstat postava ve hře po odlogování

CLIENTVER
Popis: Nastaví verzi clienta se kterým je možno se nalogovat

CLIENTVERSION
Popis: Nastaví verzi clienta se kterým je možno se nalogovat

CLIVER
Popis: Nastaví verzi clienta se kterým je možno se nalogovat

CORPSENPCDECAY
Popis: Nastaví dobu, za jakou zmizí mrtvola NPC

CORPSEPLAYERDECAY
Popis: Nastaví dobu, za jakou zmizí mrtvola hráče

CRIMINALTIMER
Popis: Nastaví dobu, po kterou je hráč označen jako criminal

DEADSOCKETTIME
Popis: Nastavení k vyhození špatného clienta

DUNGEONLIGHT
Popis: Nastaví, jestli má být v dungu světlo či tma

EQUIPPEDCAST
Popis: Nastavení vypnutí či zapnutí kouzlení

FILES
To samé jako MULFILES níže (díky za doplnění adminovi ultima.xb7.net)

FLIPDROPPEDITEMS
Popis: Nastavení flipnutí /otočení/ itemu, při položení na zem

FORCEGARBAGECOLLECT
Popis: Nastaví, jestli má Sphere smazat volně ležící itemy při ukončení? (nejsem si jistý)

FREEZERESTARTTIME
Popis: Nastavi, jestli se hráč může nalogovat v době, kdy je jeho postava ještě ve hře od posledního odlogovani.

GAMEMINUTELENGTH
Description:

GUARDSINSTANTKILL
Popis: Nastaví, jestli mají mít stráže instant kill

GUEST
Popis: Povolí / Zakáže nalogování se jako guest

GUESTSMAX
Popis: Nastavení maximálního počtu guestu ve hře

HELPINGCRIMINALSISACRIME
Popis: Nastaví, jestli bude hráč označen jako criminal když pomůže jinému zločinci

HITPOINTPERCENTONREZ
Popis: Nastaví, kolik HP má mít hráč po oživení

LOOTINGISACRIME
Popis: Nastaví,jestli je hráč označen za criminala když lootuje

MAXCHARSPERACCOUNT
Popis: Nastavení počtu postav na account

MONSTERFEAR
Popis: Nastaví, jestli mají monstra utéct z boje, když maji malou šanci na výhru.

MONSTERFIGHT
Popis: Nastaví, jestli se mají monstra bít mezi sebou

MURDERDECAYTIME
Popis: Nastavení času pro automatické odmazání killu

MURDERMINCOUNT
Popis: Nastavení času pro automatické odmazání killu

NOWEATHER
Description: Vypne/Zapne počasí sníh/déš»

REAGENTLOSSFAIL
Použití: REAGENTLOSSFAIL=1
Popis: Pokud je nastaveno, spotřebovávají se ke kouzlení reagenty.

REAGENTSREQUIRED
Použití: REAGENTSREQUIRED=1
Popis: Pokud je nastaveno, je třeba ke kouzlení reagenty.

SAVEBACKGROUND
Format: SAVEBACKGROUND
Použití: .show SERV.SAVEBACKGROUND or SAVEBACKGROUND=1
Popis: Save na pozadí.V souboru sphere.ini nastavte 1 nebo 0. Nahradte nastaveni ve hre nebo skriptu.

STAMINALOSSATWEIGHT
Popis: Nastaví ubývání staminy při chůzi, závislé na váze

RUNNINGPENALTY
Popis: Nastavení procent zvýšení váhy při běhu

PLAYERGHOSTSOUNDS
Popis: Nastavení zapnutí zvuků ducha při smrti

HITPOINTPERCENTONREZ
Popis: procentuální nastavení obnovení HP po oživení hráče

SERVNAME
Popis: Nastavení jména serveru,zobrazuje se při nalogování hráče a na webu

URL
Popis:Webová adresa vašeho serveru

TIMEZONE
Popis:Lokální časová zóna (podle Grendwich Anglie)


SERVIP
Popis:Nastavení IP adresy počítače na kterém server běží

SERVPORT
POPIS: Port na kterém Sphere běží, standarně 2593

NTSERVICE
Popis:Pouze pokud sphera běží na stroji s Win NT pod 98 nefunguje

WORLDSAVE
Popis: Nastavení lokální složky, do které se ukládají save a ze které je pak sphere čerpá
Příklad: WORLDSAVE=C:\\sphere\\save

SCPFILES
Popis: Nastavení lokální složky ve které jsou umístěny skripty
Příklad: SCPFILES=C:\\sphere\\scripts\\

SCPINBOXDIR
Popis: Nastavení lokální složky, do které se přes konzoli uploaduji skripty
Příklad:SCPINBOXDIR=C:\\sphere\\upload

ACCTFILES
Popis: Nastavení lokální složky ve které jsou umístěné skripty k accountum
Příklad: ACCTFILES=C:\\sphere\\accounts

MULFILES
Popis:Nastavení lokální složky ve které jsou soubory s příponou .mul (složka kde mate nainstalovanou UO)
Příklad: C:\\Program Files\\Ultima Online\\

LOG
Popis:Nastavení lokální složky pro ukládání logů Sphere
Příklad: C:\\samachyba

REGISTERSERVER
Popis: No k tomu vam moc neřeknu ale standartní hodnota je menace.ne.mediaone.net

LANG
Popis: primární jazyk, který se používá na shardu

LIGHTDAY
Popis: Nastavení hodnoty světla ve dne 0 je nejsvětlejší 19 je nejtmavší

LIGHTNIGHT
Popis: Nastavení hodnoty světla ve dne jako u předchozího

DUNGEONLIGHT
Popis: Stejně jako předchozí ale jedná se o dungeony

CHARTAGS
Popis: Vypne či zapne značku [NPC] za jménem NPC

ARRIVEDEPARTMSG
Popis: má něco společnéhpo se zprávama ale přesně nevím

CLIENTLINGER
Popis: Označuje čas, jak dlouho hráč zůstává po odlogování ve hře

MOUNTHEIGHT
Popis: Výška, ve které hráč dosahuje stropu (nejvýš kam může vylézt) 0=neomezeně (omezení je 100)

REGEN1
Popis: čas v sekundách pro obnovení many

REGEN2
Popis: čas v sekundách pro obnovení staminy

REGEN3
Popis: čas v minutách pro vyhladovění standartně 1*60*24 (jeden reálný den)

VENDORMAXSELL
Popis: Maximální počet itemů které může NPC prodat najednou


NPCTRAINMAX
Popis:Maximální hodnota skillu na kolik může NPC hráče naučit
Příklad: NPCTRAINMAX=300 (naučí na 30%)

NPCTRAINPERCENT
Popis:Maximální hodnota skillu v % který je schopný NPC naučit hráče
Příklad:NPCTRAINPERCENT=30

WOPPLAYER
Popis: Nastavení zobrazení či nezobrazení textu kouzla nad hlavou kouzlící posavy hráčům

WOPSTAFF
Popis:Nastavení zobrazení či nezobrazení textu kouzla nad hlavou kouzlící posavy GMkům

REAGENTLOSSFAIL
Popis: Nastaví, jestli mají při nepovedeném kouzlu ubývat reagenty

MAGICUNLOCKDOOR
Popis:Nastaví výšku Lockpickingu nutného k otevření magicky uzamčených dveří

ACCAPP
Popis: Spůsob aktivace accountu
Hodnoty:
0=Closed, (nové ccounty se nepřijímají)
1=EmailApp, (automatická aktivace accountu pomocí mailu)
2=Free, (Kdokoliv se může nalogovat bez registrace)
3=GuestAuto, (Hráč se přihlásí a je automaticky poslan e-mail s novym heslem)
4=GuestTrial, (Hráč je navstevnik (guest) do te doby nez jste akceptovan jako plny uzivatel adminiem)
5=Other, (netuším)
6=Unspecified, (netuším)
7=WebApp, (registrace probíhá pomocí aktivace Adminem, hráč musí počkat až bude mit admin čas:) )
8=WebAuto, (registrace probíhá pomocí aktivace Adminem, hráč musí počkat až bude mit admin čas:) )
Příklad: ACCAPP=7 (standartně u všech českých shardů)

REQUIREEMAIL
Popis: souvisí s předchozím ale jedná se pouze o případ kdy admin použije interní web registraci.
Příklad: REQUIREEMAIL=0 (standartně)

MINCHARDELETETIME
Popis: Nastavení doby v minutách než může být postava smazána.
Příklad: MINCHARDELETETIME=3*24*60 (3 realne dny)

CLIENTMAX
Popis: Nastaví počet clientů, kteří můžou být současně online.

PLAYERNEUTRAL
Popis: množství karmy, při kterém hráč sšedne nastavení mezi -10000 až 10000
Příklad: PLAYERNEUTRAL=-2000 (karma -2000)

GUARDLINGER
Popis:Čas v minutách, kdy stráže zůstanou na místě po reakci na kriminální aktivitu.

HELPINGCRIMINALSISACRIME
Popis:Zapina/vypina budou-li straze reagovat na zavolani

LOOTINGISACRIME
Popis:Zapina/vypina zda okradeni nebo rozrezani tela modreho hrace oznaci hrace (utocnika) jako criminal.

SAVEPERIOD
Popis: Čas v minutách mezi automatickými savy

VERBOSE
zapnute Verbose zapisuje do logu [a taky do konzole] například boj mezi NPC
[hodí se když deláte dungeon a špatně postavený liche s elementalem se do sebe
pustí] VERBOSE=0/1 - (díky za popis adminovi ultima.xb7.net)


LOGMASK
Popis:Nastaveni ukládání do logu hodnoty 0/1

HEARALL
Popis: Zapina/Vypíná zobrazování textu hráčů na konzoli (když si zapne GM vidí všechno so hráči píšou a» jsou kdekoliv)


WEBPAGESRC
Popis: cesta k souboru spherestatusbase.html

WEBPAGEFILE
Popis: cesta k souboru status.html

WEBCLIENTLISTFORM
WEBSERVERLISTFORM
WEBPAGEUPDATE
PLEVEL
Popis:Nastavení webových stránek statusu