Jak na Static?

Jak jsem slíbil, vracím se k modulu Static Tool, ktrerý je obsažen v
Axisu a je určený pro zmrazení Dynamických itemů na Statické do mapy.Zabrání se tak lágům,
které by jinak byly nevyhnutelné.Představte si, že město má kolem 150k itemů a ty všechny by musel
váš client načíst ze serveru.Ale pojďme k návodu.
OBECNÝ POPIS A POPIS PRÁCE S MAPOU


Static Tool najdete v
Axisu

na kartě Misc vpravo. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře nové okno ve kterém uvidíte
dvě hlavní okna a pod nima další kolonky jako je to vidět na obrázku.

UO0001
UO0001

V levém okně se vám zobrazí celková mapa a v pravém určitá část, kterou jste zrovna vybrali.
V podstě vidíte v pravém okně
tak detailní náhled, jako by jste stáli ve hře. Bohužel
však zobrazuje statické itemy, tedy ty, které už váš statics0.mul a
staidx0.mul obsahuje.Znamená
to, že itemy které jste do světa vložili se vám nezobrazí ale věřte že tam jsou.

Mezi okny
je kompas, který vám dovolí pohybovat se po mapě až k místu, které hledáte, jeho význam je předpokládám
každému zcela jasný.
Také jsou tam dvě ikonky s lupou kterýma můžete změnit zobrazovanou velikost
mapy v levém okně, tedy zvětšovat či zmenšovat prohlíženou mapu.

Podíváme se blíže na práci
s těmito okny, můžete je ovládat také myší, tím myslím okno levé, po kliknutí na určité místo

seče vám toto zobrazí ve středu okna tedy není potřeba využívat kompasu o kterém jsem se už zmínil.


Můžete také myší označit region jak to znázorňuje série náseldujících obrázků:

UO0009
 
 
UO0010
 
UO0011
 
UO0012
 


Tento postup je vhodný pro bližší určení místa se kterým chcete pracovat,
Static Tool vám totiž umožní itemy nejen přidávat ale
také je mazat.Můžete
kupříkladu smazat celou banku v Britain a nahradit ji svou stavbou, kterou poté

do static jednoduše vložíte znovu pomocí static tool.

Další položka na stránce
je kolonka CRITERIA kde se vám zobrazuje nastavení a podmínky,
které jste
nastavili.

Položka ANALYSIS ve které se
vám zobrazuje průběh analýzy světa ke které se vrátím později.

Položka
STATICS OBJECTS Zobrazuje seznam předmětů ve vyraném regionu mapy,
pokud nemáte zaškrtlé žádné z políček je seznam prázdný.
Jakmile však zaškrtnete položku
Statics Items načte se vám seznam itemů, které už vaše soubory obsahují,
zaškrtnete-li položku Dynamics Items
Načte se seznam dynamických,
tedy těh itemů, které jste do světa vložili vy ručně.

POPIS MENU A
NASTAVENÍ

Menu obsahuje několik položek takže pordrobněji:

FILES:
Select Worldfile:
Zde si vyberete váš spherevorld.scp který najdete většinou ve složce X:\\Sphere\\Save


Analyze Worldfile: Po vybrání této položky začne analýza vašeho worldsavu
která je indikována dole

Clean Worldfile: Vymaže veškeré dynamické
itemy ze světa, na tuto věc dejte velký pozor, můžete si tak zničit vše co jste udělali dřív, než
jste to uložili do static.

Create Import File: Vytvoří soubor
pro import do static skterý bude obsahovat všechny itemy podobně jako by jste ve hře použili
příkas .extract

Save Path File: Vytvoří Patch soubor. Je to
až ta poslední věc, tímto už v podstatě uzavíráte svou práci.

Load
Patch File: Nahraje vybraný *.pat soubor se kterým můžete dále pracovat.


Apply Patch File: Tímto můžete použít vámi či někým jiným vytvořený patch
na vaše soubory statics0.mul a staidx0.mul

Exit: Ehm :)


Obrázek:

UO0002
UO0002


Všechny položky tohoto menu obsahují k výběru dvě možnosti a to:

Include:
Znamená připojit či počítat s těmito itemy
Exclude: Znamená
Odpojit či nebrat v potaz

CRITERA
Types:
Připojí či odpojí itemy podle vašeho výběru jejich typu
Art IDs: P
řipojí či odpojí itemy podle vašeho výběru jejich IDVlastností/Atributů
Regions:
Připojí či odpojí itemy z vámi vybraného Regionu

Jedná se zde o to, že můžete postavit
kompletní město s dekoracemi a dveřmi ale protože itemy ve static jsou nepoužitelné
tedy dveře ani
truhly se neotvírají a dále už s ničím nemůžete hýbat.Lampy svítí poněkud divně atp. Proto je tu tato
možnost.
Můžete zde nastavit které itemyy z daného regionu se do static převedou a které Static Tool
při tvorbě patche vynechá.

Obrázek:

UO0004
 

OPTIONS:

V této položce nastavíte jak se má váš static tool chovat


Preview
Window: Zde nastavíte chování oken náhledů mapy
Map Window: Nastavíte
chování okna mapy pokud máte rozumný počítač (1GHz 256MB RAM) zaškrtněte v klidu vše

Obrázek:

UO0005
 


POSTUP:

Teď už v podstatě víte jak co nastavit a co co dělá ale stále nevíte, jak se
to všechno dělá :)
Takže, spustíte si tuto utilitku, poté za předpokladu že jste ve hře něco postavili
a chcete to zmrazit, vybrte v menu váš worldsave, poté jej zanalizujete.

Na mapě najdete

region, který by jste rádi připojiuli, jinak by jste vše co je ve světě dynamické převedli do static.
Můžete vybrat i více regionů. Příkazem incluve regions si vyberete zhruba onen region na mapě

v podstatě vytvoříte zelený čtverec, pokud je to nutné detailněji není problém, popis jak si přiblížit
místo na mapě
je uveden výše.

Vpravo si zaškrtnete zobrazení seznamu dinamických itemů
(viz obrázek níže) , až vám seznam najede, nové Axisy os verze 0.13.0.2
už předpokládají, že tyto
itemy chcete převést a tak se vám v seznamu v položce Status zobrazí Pending Static.

U starších
verzí je třeba vybrat všechny itemy v seznamu ručně a
kliknout dole na tlačítko Make Static.


V menu si nastavíte které itemy se mají a které nemají připojit do static a pak už jen vyberete položku
Create Patch a poté případně Apply patch.
Pokud použijete Apply patch tak to bude vypadat jako by
program zmrzl, žádný strach, nezmrzl, pracuje ale velice pomalu. Vytvoří
Vám ve složce kde máte ultimu
dva soubory s příponou *.new ty pak přejmenujte na *.mul a přepište jimi původní, které jste si samozřejmě
předtím zaálohovali :)

Pamatujte, že itemy které jednou do static zmrazíte už těžko vrátíte na
dynamické a tak si raději zálohujte i Sphereworld.scp a neužívejte možnosti Clean Worldfile.
Jakékoliv
dotazy vám rád zodpovím, hodně štěstí.

UO0013

Poslal: lynx - Pondělí, 19 červenec, 2004 - 23:22 CET

Komentáře:

Hamachi
16.09.05, 12:40 s jakym axisem si to provadel? dik
Wictoor
24.02.07, 13:58 Je to na karte Setting´s a ne na karte misc jak je zde chybne uvedeno :)
Azuela
28.04.07, 00:53 Mne to nako nefunguje :)
Lovec
19.06.07, 22:25 Me taky ne :(