Brána pro výběr rasy (povolání)

Pokud Vás zajímá, jak udělat teleportační bránu přímo ve hře bez nutnosti scriptování, nebo jak nascriptovat bránu pro tvorbu postavy, čtěte dále...

Pozn.: Sandal
Pokud Vás zajímá, jak udělat teleportační bránu přímo ve hře bez nutnosti scriptování, nebo jak nascriptovat bránu pro tvorbu postavy, čtěte dále...

Nejdříve se podíváme na to, jak jednoduše udělat teleportační bránu ve hře.

Příkazem .add i_moongate_red si vytvořte bránu. Můžete ji hned nastavit atributy static a invis (.set attr 08080). Nyní jsou dvě možnosti, jak nastavit atributy, aby brána přenášela tam, kam má.

Můžete jít na místo, kam chcete aby brána přenášela a zakouzlíte na ni kouzlo Mark (.cast 45), nebo si zobrazíte příkazem .info definice brány a nastavíte položky MOREX, MOREY a MOREZ (souřadnice). První verze je samozřejmě jednodušší, nepotřebujete znát přesné souřadnice.

Pokud chcete použít jiný item, než moongate, například item podlahy, musíte tomuto itemu, aby přenášel nastavit ještě TYPE na t_telepad (.set type=t_telepad).

Toť vše. Jak vidno, není to tak složité jak si hodně lidí myslelo. Nyní přejdeme k bráně pro výběr postavy (povolání). Zde již budete potřebovat scriptovat. Celý script pro výběr povolání by mohl vypadat takto:

[ITEMDEF i_brana] ID=i_moongate_red
NAME=“Brana pro vyber postavy“

ON=@Create

ATTR=attr_static

ON=@Step

SRC.PLOT2=00 // odstranění všeho u postavy :)
SRC.PLOT1=00
SRC.COLOR=
SRC.TITLE.REMOVE
SRC.TAG.RACE.REMOVE
SRC.FINDLAYER(1).REMOVE
SRC.FINDLAYER(2).REMOVE
SRC.FINDLAYER(3).REMOVE
SRC.FINDLAYER(4).REMOVE
SRC.FINDLAYER(5).REMOVE
SRC.FINDLAYER(6).REMOVE
SRC.FINDLAYER(7).REMOVE
SRC.FINDLAYER(8).REMOVE
SRC.FINDLAYER(9).REMOVE
SRC.FINDLAYER(10).REMOVE
SRC.FINDLAYER(11).REMOVE
SRC.FINDLAYER(12).REMOVE
SRC.FINDLAYER(13).REMOVE
SRC.FINDLAYER(14).REMOVE
SRC.FINDLAYER(15).REMOVE
SRC.FINDLAYER(16).REMOVE
SRC.FINDLAYER(17).REMOVE
SRC.FINDLAYER(18).REMOVE
SRC.FINDLAYER(19).REMOVE
SRC.FINDLAYER(20).REMOVE
SRC.FINDLAYER(21).REMOVE
SRC.FINDLAYER(22).REMOVE
SRC.FINDLAYER(23).REMOVE
SRC.FINDLAYER(24).REMOVE
SRC.FINDLAYER(25).REMOVE
SRC.FINDLAYER(26).REMOVE
SRC.FINDLAYER(27).REMOVE
SRC.FINDLAYER(28).REMOVE
SRC.FINDLAYER(29).REMOVE

SRC.PROFESSION="prof_undeclared"
SRC.TITLE="Titul postavy"
SRC.OSKIN="083ea" // nastaví barvu kůže
SRC.COLOR="083ea" // nastaví barvu kůže
SRC.FOOD="15" // nastaví nasycení

SRC.MAXHITS="20" // nastaví staty postavy
SRC.MAXMANA="20"
SRC.MAXSTAM="20"
SRC.STR="20"
SRC.DEX="20"
SRC.INT="20"
SRC.HITS="20"
SRC.MANA="20"
SRC.STAMINA="20"

SRC.ALCHEMY="200" //nastavení skillů
SRC.ANATOMY="200"
SRC.ANIMALLORE="200"
SRC.ARCHERY="200"
.......... (nastavení všech skillů je možno udělat i příkazem SRC.ALLSKILLS=“200“ pokud mají mít stejnou hodnotu)

SRC.NEWITEM=i_hair_short // přidání nových itemů na postavu
SRC.ACT.EQUIP
SRC.NEWITEM=i_robe
SRC.ACT.COLOR="01bb"
SRC.ACT.EQUIP

SRC.NEWITEM=i_dagger // přidaní nových itemů do batohu
SRC.ACT.BOUNCE
SRC.NEWITEM=i_gold,1500
SRC.ACT.BOUNCE

SRC.EVENTS=+e_AllPlayers // nastavení eventů

SRC.GO=xxxx,xxxx,xx // portování na zadané místo
SRC.FIX

První část odstraní vše, co má postava u sebe a na sobě.
V druhé části nastavujeme PROFESSION (definuje se ve spheretables.scp), titul postavy (text za jménem na paperdollu), barvu kůže (samozřejmě není potřeba), a nasycení po vstupu do světa (můžeme dát i více než 15).
Třetí část nastavuje staty postavy. Jak asi už víte, novější verze Sphere už má odděleno HITS od MAXHITS atd.. Musíte tedy vždy definovat obě položky (hits, mana, stamina).
V další části je dlouhý výpis skillů (tady zkrácen jen pro ukázku). Musíte definovat každý skill zvlášť (pokud mají být rozdílné), nebo můžete použít SRC.ALLSKILLS a nastavit všechny skilly na stejnou hodnotu.
Pak přichází na řadu to, co má postava na sobě a u sebe. Fantasii se meze nekladou, můžete jí toho obléct samozřejmě více a do batohu ji můžete přidat nějaké to jídlo aby Vám hned neumřela hlady ;)
Nastavení eventů je taky individuální. Jistě si každý nascriptuje své eventy, zde je tedy přidat všechny, které by postava měla mít.
Nezbývá než postavu poslat do světa příkazem GO se souřadnicemi, nebo názvem Regionu (př. SRC.GO=Britain). SRC.FIX postavu posadí na Z 0 (pro případ že by po teleportu zapadla).
Příkaz GO můžete taky vyšperkovat odesláním na „náhodné“ místo za pomoci příkazu DORAND:

DORAND 5
SRC.GO=xxxx,xxxx,x
SRC.GO=xxxx,xxxx,x
SRC.GO=xxxx,xxxx,x
SRC.GO=xxxx,xxxx,x
SRC.GO=xxxx,xxxx,x
ENDDO

Postava bude přesunuta na jedno náhodně vybrané místo ze zadaných.