Spawn monster a itemů

Sphere Scripting V tomto krátkém díle se podíváme na tvoření respawnů pro monstra a věci. Pokud někdo neví, co je to respawn, ať si laskavě prolistuje anglický slovník. Vrhněme se ale hned do skriptování.
Respawn monster
Jsou dvě možnosti, jak vytvořit místo, kde se bude potvora objevovat po své smrti znovu a znovu.
První možností je přidat monstrum známým příkazem .ADDNPC xxx , kde xxx je identifikační číslo moinstra a následném nastavení .HOME nebo .HOMEDIST xx.
Takto přidaná a nastavená potvora se bude po každém zabití znova objeví ve své domovské pozici.
Druhou možností je vytvořit věc, která bude sloužit jako respawn a dále nastavit atributy této věci. Nejčastěji se používá takzvaný worldgem bit (ID = 01ea7), možné je však
použití jakékoli věci. Ukážeme si, jak vytvořit respawn monstra bez použití Axisu.
Nejprve přidáme do hry věc, která bude sloužit, jako respawn tam, kam chceme umístit potvory.
.ADD 01ea7 (worldgem bit, popřípadě jiný item)
.ACT.TYPE 34 - určuje npc
.ACT.AMOUNT - počet monster z jednoho spawnu
.ACT.MORE xx - druh monstra. Xx je její pořadové číslo (spherechar.scp)
.ACT.MOREP x y z - x/y minimum/maximum minut, za kterých se potvora respawnuje, z - vzdálenost, jakou mohou od tohoto respawnu potvory ujít
.ACT.ATTR 00b0 - nastavení neviditelnosti worldgem bitu
.ACT.TIMER 1 - čas, za jak dlouho se spawn aktivuje
Způsobů, jak vytvořit respawn monstra může být více, ale tento je nejefektivnější.

Respawn itemů
Je prakticky stejný jako druhý způsob u charakterů až na detaily:
.ACT.TYPE 69 - určuje item
Za příkazem .ACT.MORE musíte zadat příkaz .ACT.MORE2 0
Jiank jsou příkazy shodné.

Autor: Sandal

Poslal: Sandal - Středa, 22 září, 2004 - 06:15 CET