Příkazy v konzoli Sphere

Sphere Pokud máte spuštěný Sphereserver na svém počítači nebo serveru, máte možnost zadávat některé příkazy přímo do promptu (příkazové řádky) Sphere. Příkaz odešlete stisknutím Enteru. Příkazy se Vám zobrazí i pokud zadáte v konzoli

"?"
# - save světa
A - aktualizace souboru sphereaccu.scp informacemi ze souboru sphereacct.scp
B text - odešle do hry text, který vidí hráči v levém dolním rohu obrazovky
C - vypíše seznam připojených hráčů
G - garbage collection (?)
H - zobrazuje ve sphere vše, co si hráči říkají (hearall)
I - vypíše informace o serveru
L - aktualizuje log soubor
P - profil
R - znovunačtení scriptů (nutno zadat dvakrát - jednou pauza, podruhé znovunačtení)
S - secure mod
V - verbose mod
X - ukončení běhu Sphere