Povolání a skilly

V tomto díle se budeme zabývat nastavováním povolání a modifikace růstu skilů.
Tvoření povolání není nic složitého, nicméně velice pracného - rozepisování všech skillů pro jednotlivá povolání. Nejprve ukážu, jak si vytvoříte povolání skriptem a poté,
jak ho přiřadíte onomu hráči. V dalším oddíle tohoto dílu najdete popis skillů v tomtéž skriptu sphery a jejich modifikaci.
Všechna povolání se nastavují ve spheretables.scp. V originálním "balení" je tam jen jedno vzorové, nijak nepojmenované. Podle něhož vytvoříte další.
Začátek vypadá asi takto:

[SKILLCLASS jmeno] DEFNAME=Class_jmeno
NAME=jmeno
Toto je hlavička - úvod ke každému povolání. Zde akorát musíte uvést jméno povolání. Následuje:
STATSUM=300
SKILLSUM=10000.0
STR=50
INT=150
DEX=90
První řádka určuje kolik bude mít hráč maximální součet statů, tj. str, int, dex. Pod tím je řádka, ve které je určen maximální součet všech skillů (bez statů!!!!).
(Pro neznalce - takové to číslo na dolní straně pergamenu po otevření složky skills ve hře). Následuje maximální síla, obratnost a inteligence. Zde musím akorát doplnit,
že pokud dáte charakteru menší hodnoty statů, než je maximum, tak samozřejmě staty porostou.

Dále:
Anatomy=100.0
ItemID=100.0
ArmsLore=100.0
Parrying=100.0
Begging=100.0
Blacksmithing=100.0
Bowcraft=100.0
Peacemaking=100.0
Camping=100.0
Carpentry=100.0

Toto je jen ukázka. Samozřejmě, že musíte uvést maximální hodnoty skillů a to VŠECH skillů!!!!(není to žádná chyba, kdyby ne, ale ten dotyčný může potom
mít např. blacksmithing na 450.0 ).
To by bylo vše k skriptu, teď jak ve hře určíme správná povolání pro správné lidi. V minulém díle jsem popisoval, jak nastavovat skilly pomocí portů. Vše z tohoto dílu
použijeme teď. Do takto vytvořeného portu musíme napsat základní nastavení všech skillů a někam také řádku, která přiřazuje povolání:

SRC.SKILLCLASS = jméno

Jméno je stejné jako v položce NAME u skriptu povolání Toť vše k povoláním.

Skilly též nastavujeme ve spheretables.scp. Vypadají takto:
[SKILL 1] DEFNAME=SKILL_ANATOMY
KEY=Anatomy
TITLE=Scholar
PROMPT_MSG=Whom shall I examine?
DELAY=3.0,1.0
ADV_RATE=2.5,50.0,200.0
BONUS_STATS=50
BONUS_STR=0
BONUS_DEX=0
BONUS_INT=100
STAT_STR=15
STAT_INT=70
STAT_DEX=15
Popis: Každý skill má svoje číslo - neměnné!!!!!!!
Defname - Následuje jméno skillu.
Key - řadí skill do určitého "chlívečku" - aby se to nespletlo a anatomy sphera nechtěla používat na blacksmithing.
Title - Titul zobrazující se na paperdollu postavy. Určuje se dle nejlepšího skillu po vstupu do hry a jeho výšky. Většinou se tento titul mění dle potřeb shardu nastavením title při výběru povolání na shardu.
Promt_msg - to je zpráva kterou vám sphéra vypíše při použití daného skillu.
Delay - je prodleva mezi určením cíle a vykonáním skillu.
ADV_RATE - tyto čísla udávají, kolik úspěšných pokusů musíte mít, aby to přidalo 0,1.
První číslo - kolik úspěchů na 0% skillu, 2. na 50% skillu, 3. na 100% skillu.

Bonus_stats, bonus_str atd - tento oddíl určuje kolik procent všech statů, či jednotlivých statů určuje úspěch v tomto skillu. Toto přeně nevím, takže kdokoliv s lepším
vysvětlením pište. Poslední řádky určují, jaké musíte mít staty abyste mohli tento skill používat.

Autor: Sandal
 

Poslal: Sandal - Sobota, 25 září, 2004 - 04:25 CET