Abasia

Abasia... co je to jen za jméno? Je to jméno jedné moc krásné slečny, která se později stane moji společnicí na výpravách po světe Estate.

Byla jako každá normální dívka v normálním světě. Měla rodiče, kteří ji měli moc rádi a nedali dopustit, aby se Abasii něco stalo. Její rodiče měli vlastní farmu nedaleko města Ashratan a Cervena. Abasia měla také bratra...
jmenoval Jeremiáš. Jeremiáš byl o 7 let starší než Abasia. Moc dobrě si spolu rozuměli a díky Jeremiášovi se Abasia naučila bojovat s mečem. Již jako mladou 12 letou dívku učil bojovat s mečem pořádně se krýt štítem.. taky ji učil to, aby než se bezhlavě vrhla do situace, tak aby nejdříve prozkoumala nepozorovaně okolí. Díky pomoci, kterou nabídla v klášteře se naučila dobře obvazovat zranění. Když se v 16 letech vrátila zpátky na farmu, aby pomohla rodičům, tak byla ze všeho nejraději, když zase viděla svého bratra. Z Abasii jiz byla hezká dívka a z něj hezký kapitán stráží. Abasia nic nezapomněla z toho co jí bratr naučil, tak občas chodila na obhlídky s ním. Když zrovna vcházeli do jedné postraní uličky a nejednou oba upadli do bezvědomí. Když se probrala, tak viděla, jak Jeremiáše mučí. Vpalovali mu žhavé uhlíky do těla a zabodávali hřebíky do celého těla. Jeden z únosců si všiml a hned k ní přistoupil a rozkázal jeho společníkům, ať přestanou, že má lepší nápad. Přistoupil k Abasii a strhal z ní oblečení. Pak se podíval na Jeremiáše a řekl: ,,Tak pokud nám neřekneš, jak se dostat do pokoje vévody, tak ji přenechám tady pánům... a věř tomu, že jim v ničem nebudu bránit."

Oba jeho společníci se na sebe podívali a pak si důkladně prohlíželi Abasiinino tělo. Jeremiáš se podíval na sestru se slzami v očích a řekl: ,,Neřeknu ti nic.. a jestli se jí jen dotknou, tak tě zabiji holýma rukama..." On se jen zasmál a dal pokyn svým společníkům. Ty ne jak hladový psi vrhli o spoutané Abasii a ona začala trpět. Jeremiáš se snažil vzdorovat, ale po půl hodině, která mu přišla jako věčnost, kdy jeho sestra trpí, tak zakřičel: ,,DOST!! Řeknu ti kde je, ale ať jí nechají být." Neznámí zakřičel na své společníky, ale ty se jen ohradily, že ještě chvílí... On, ale vytáhl krásnou dýku a dal ji jednomu z nich pod krk a povídá jim: ,,Okamžitě přestaňte, nebo vás zabiji." Muži byli zděšení, tak ztrápenou Abasiu, která se schoulila do klubíčka, nechali být. Jeremiáš jim řekl o tajném, nehlídaném vstupu, a jeho hostitel ho jen varoval, že pokud to bude lež, nebo past, tak to bude pokračovat. Odpoutali ho a že půjde s nimi. On se jen s omluvným pohledem podíval na svojí sestru, aby mu odpustila to, že tak dlouho váhal, pak strčil do jednoho z mužů a sebral mu dýku.. v tu chvíli už ji měl zabodnutou v krku.. když se vrhl po tom druhém, tak strhl jejich vůdci kápi, ale jeho nohsled na kterého se Jeremiáš vyřítil, na něj odněkud vytáhl malou kuši s střelil o Jeremiáše. Jeremiáš mu při nárazu rozřízl celé břicho a padl k zemi. Jejich hlavní tam jen stál tvář odhalenou, a Jeremiáš i Abasia poznali v té tváři bývalého kapitána Etrimuse, který byl momentálně vyznamenán a poslán na klidné dožití jako dárek od vévody, a chladně se díval na to jak se k němu plazí jeden z jeho mužů a prosí o pomoc... v tu chvíli neznámí vytáhl nůž, sklonil se k němu a podřízl ho jako prase. Pak se podíval na Jeremiáše, který právě ještě žil a řekl: ,,Jestli to nebude pravda, tak zabiji i tvojí sestru a věř tomu, že budu o hodně krutější. Poté přistoupil k Abasii a odpoutal ji a odešel. Abasia se hned vrhla k Jeremiášovi a ten již nebyl schopen mluvit.. jen pořád v jeho očích byla vidět prosba o odpuštění. Jeremiáš byl mrtvý... Abasia brečela na jeho nehybném těle a prosila boha ať jí vrátí bratra. Bývalí kapitán odešel a zamkl za sebou. Abasia, která byla hrozně vyčerpaná, tak pořád brečela na těle svého bratra... po nějaké době někdo silně zabušil na dveře a za nimi se ozvalo: ,,OTEVŘETE, OKAMŽITĚ OTEVŘETE... TADY STRÁŽ VÉVODY!!!" Abasia jen zakřičela že je zamčeno, a že jim nemůže otevřít. V tu chvíli se ozvala šílená rána a dveře vylétli z pantů. Dovnitř se najednou nahrnulo deset rytířů s tasenými meči a když viděli svého kapitána mrtvého, tak všichni sklonily meče a poklekli. Abasia již byla natolik vyčerpaná, že upadla do bezvědomí.

Bylo už pozdě odpoledne, když se probrala. Jakmile chtěla vstát z postele, tak do pokoje vběhla nějaká žena a řekla jí, ať raději leží. Abasia jen chvíli koukala a pak řekla: ,,Chci okamžitě mluvit s vévodou.. vím něco moc důležitého."

Poté co žena odběhla, tak si Abasia zase lehla... za chvíli přišel vévoda a ustaraně koukal na sestru svého nejlepšího vojáka. Byla chvíle ticha, ale pak Abasia spustila: ,,Sire, chci abyste nechal zavřít vašeho bývalého kapitána stráží Etrimuse." Vévoda překvapeně koukal a pak se zeptal na to, proč by to měl udělat. Abasia mu vylíčila co se tam odehrálo té noci a vévoda celý rozčílený okamžitě zařval ať ho najdou a uvězní ho. Poté se ještě jednou smutně podíval na Abasiu a odešel.

Etrimus byl po třech dnech dopaden a uvězněn. Hned další den probíhal soud....

,,Etrimusi Erete, jste obviněn z vraždy Jeremiáše Izmailea. Máte co říci?" Etrimus jen povstal a podíval se na Abasiu, která seděla hned vedle vévody a řekl: ,,Ano mám... Nezabil jsem svého žáka. Nejspíše tady slečna měla halucinace. Byl jsem v tu dobu s přáteli na lovu." Poté byli předvoláni jeho přátelé, kteří s ním údajně byli na lovu a všichni potvrdily, že byl s nimi. A protože nebylo, jak dokázat Etrimusovi jeho vinu, protože jen výpověď Abasii nestačila, tak byl očištěn. Když se pak šel poklonit vévodovi, kterému se hnusil a pak políbil Abasii ruku, tak se k ní nahnul a pronesl v tím netiším hlasem: ,, Máš smůlu má milá... nebudu za to nikdy pikat." V Abasii to vřelo, rychle vstala a měla slzy nenávisti v očích. Kapitán byl chvíli zaražen a najednou odletěl přes sedm metrů od vévody. Abasia se šíleně napřáhla a poslala ho po podlaze pěkný kus dozadu. Pak se po něm vrhla, ale stráže jí na rozkaz vévody zadrželi. Kapitán si jen utřel krev ze rtů a odplivl si a odešel. K Abasii došel vévoda a řekl jí: ,,Když ho zabiješ, tak všichni půjdou po Tobě a já s tím nic nebudu moci udělat." Abasia se jen zamračila, vyvlekla se ze spárů stráží a doběhla před palác a zakřičla na právě odjíždějícího Etrimuse: ,,JÁ SE TI POMSTÍM, SLYŠÍŠ MĚ, JÁ SE POMSTÍM!!"

O dva měsíce později:

Služka Etrimuse vešla k němu do pokoje, aby ho vzbudila, ale jakmile vstoupila do pokoje, tak začala ukrutně křičet: ,,POMOC, POMOC.. NÁŠ PÁN JE MRTEV." Etrimus ležel na posteli rozřezaný na malé kousky a bylo vidět, že umíral hodně pomalu. Spoustu ran měl zavázaných, aby okamžitě nezemřel a řezy byli mistrovská práce. Okamžitě se mezi obyvateli roznesla zpráva o tom, že se Abasia pomstila. A měli pravdu.. když dorazily na jejich statek, tak tam byl dopis od Abasii, na kterém stálo: ,,Dostal co si zasloužil. A každý, kdo se bude pokoušet obelhat spravedlnost, toho já zabiji."

Toto byla poslední zmínka o Abasii v tomto kraji. Později byla spatřena jak je ve společnosti dalších vrahů a napravují to, co spravedlnost nedokázala.

Poslal: Treginus - Pátek, 24 září, 2004 - 18:33 CET